فرم ارزیابی

متقاضیان عزیز و گرامی شما می توانید با تکمیل این فرم تقاضای خود را ثبت نموده و از ارزیابی و مشاوره رایگان ما بهره مند شوید. کلیه اطلاعات شما در سیستم بایگانی ما به صورت امانت محفوظ می ماند . خواهشمند است توجه فرمایید که جواب ارزیابی در عرض چهل و هشت ساعت و فقط به متقاضیانی داده خواهد شد که فرم را کامل تکمیل کرده و ایمیل درست وارد کرده و واجد شرایط باشند.

  گوش کردن نوشتن درک مطلب مکالمه
آیا شما یا همسرتان دارای سابقه تحصیل در خارج از ایران می باشید ؟ در زیر توضیح دهید.
آیا شما یا همسرتان دارای سابقه کار بیش از یک سال در خارج از ایران می باشید ؟ در زیر توضیح دهید.
آیا جواز کسب و یا شرکتی به نام خود داشته اید و یا به عنوان مدیر در جایی کار کرده اید؟ آیا سابقه وتجربه مديريت تمام وقت در برنامه ريزی ، سرپرستی وکنترل نيروی انسانی، منابع مالی ، مواد ، مدیریت بودجه و سرمايه در يک حرفه مجاز و قانونی در زمينه های کشاورزی، صنعتی يا بازرگانی در بخش دولتی يا خصوصی و یا در نمایندگی یک شرکت خارجی را دارید؟
جمع دارایی های شما و همسرتان تومان
نام و نام خانوادگی معرف
مشخص نمودن کشور مورد نظر برای مهاجرت و درج هر گونه توضیح لازم دیگر
لطفاً روی دکمه ارسال یکبار کلیک کرده و چند لحظه صبر نمایید